Ga direct naar de inhoud.

Goed rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap: een uitdrukking die u steeds vaker hoort. Het betekent kortgezegd dat we rekening houden met generaties na ons. Ook bij De Rentmeester hebben we gekeken naar de mogelijkheden om blijk te geven van goed rentmeesterschap. Hoe kan het ook anders wanneer je voor een modern appartementencomplex de naam De Rentmeester kiest?

Is uw appartement duurzaam gebouwd en/of ingericht? Jazeker, het voldoet aan alle eisen die de overheid vandaag de dag stelt aan duurzame projectontwikkeling. Dat betekent volledig gasloos en een verwarmingssysteem met warmtepomp. Alle materialen voor uw appartement zijn gekozen vanwege de minimale impact op het milieu. 

Tot slot draagt de gezamenlijke binnentuin bij aan het opvangen van regenwater bij hevige regenval. Hij is daarmee klimaatadaptief en van toegevoegde waarde bij het verminderen van zogeheten hittestress.